สล็อตเว็บตรงไม่ผ่านเอเย่นต์โอกาส: เงินทุนสำหรับโครงการนวัตกรรมเพื่อเพิ่มการรวมกีฬาในไอร์แลนด์

สล็อตเว็บตรงไม่ผ่านเอเย่นต์โอกาส: เงินทุนสำหรับโครงการนวัตกรรมเพื่อเพิ่มการรวมกีฬาในไอร์แลนด์

ขณะนี้ Sport สล็อตเว็บตรงไม่ผ่านเอเย่นต์Ireland เปิดรับสมัครทุน Innovation for Sports Inclusion Fund ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกองทุนบัญชี Dormant Accounts Fund ปี 2020กองทุนนี้เปิดให้กับหน่วยงานที่ได้รับทุน Sport Ireland ทั้งหมดได้รับการพัฒนาเพื่อส่งมอบภายใต้นโยบายกีฬาแห่งชาติซึ่งมีจุดมุ่งหมายเพื่อส่งเสริมและกระตุ้นการแก้ปัญหาที่เป็นนวัตกรรมสำหรับความท้าทายที่เราพยายามจะ

จัดการกับการมีส่วนร่วมและการพัฒนาภาคกีฬา

กองทุนใหม่มูลค่า 990,000 ยูโรจะสนับสนุนหน่วยงานที่ได้รับทุนสนับสนุนจาก Sport Ireland เพื่อทดสอบแนวทางแก้ไขปัญหาที่สร้างสรรค์สำหรับปัญหาสำคัญในการพัฒนาการมีส่วนร่วมด้านกีฬาในระดับชาติ ระดับท้องถิ่น ระดับชุมชน และระดับบุคคลกองทุน Innovation for Sports Inclusion Fund จะช่วยผลักดันข้อเสนอเพื่อจัดการกับอุปสรรคในการไม่ออกกำลังกายและทำให้ผู้คนมีการเคลื่อนไหวร่างกายมากขึ้นในไอร์แลนด์ กองทุนนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อสนับสนุนความคิดสร้างสรรค์และเปลี่ยนให้เป็นจริง 

นวัตกรรมสามารถกำหนดได้ว่าเป็น”กระบวนการสร้างมูลค่าโดยการแก้ปัญหาที่มีความหมายด้วยวิธีแก้ปัญหาแบบใหม่”ขอแนะนำให้ร่วมมือกับภาครัฐ เอกชน หรือองค์กรอาสาสมัครอื่นๆ เพื่อนำแนวคิดและข้อมูลเชิงลึกจากนักประดิษฐ์ที่ทำงานนอกภาคการกีฬา นี้อาจเกี่ยวข้องกับ

ความร่วมมือและความร่วมมือใหม่หรือผิดปกติการทำลายไซโลแบบดั้งเดิมหรือส่งเสริมแนวทางการทำงานใหม่ในภาคกีฬาต้องส่งใบสมัครภายใต้หัวข้อต่อไปนี้ซึ่งเน้นการดำเนินการที่กำหนดไว้ในนโยบายกีฬาแห่งชาติ:

กลางแจ้งกีฬาชุมชนความเยาว์เทคโนโลยีรวมองค์กรและสถาบันภาครัฐและเอกชนที่กำลังมองหาการลงทุนสำหรับโซลูชั่นที่เป็นนวัตกรรมซึ่งเพิ่มการมีส่วนร่วมด้านกีฬาภายใต้หัวข้อข้างต้นควรติดต่อกับหน่วยงานที่ได้รับทุนสนับสนุน Sport Ireland ที่เกี่ยวข้องมากที่สุดเพื่อส่งใบสมัครร่วมทุนใบสมัครที่ส่งภายใต้กองทุน Innovation for Sports Inclusion Fund จะต้องกำหนดเป้าหมายผู้ที่ด้อยโอกาสทางเศรษฐกิจหรือสังคม ด้อยโอกาสทางการศึกษา หรือผู้ที่มีความทุพพลภาพเป็นสิ่งสำคัญที่โครงการต้องให้ความสำคัญกับผลลัพธ์และผลกระทบ นอกจากนี้ยังควรเน้นที่ความสามารถในการปรับขนาด ความสามารถในการถ่ายโอน และการเรียนรู้ภายในแอปพลิเคชันSport Ireland จะลงทุนผ่านขั้นตอนการสมัครที่แข่งขันได้ซึ่งเปิดให้หน่วยงานที่ได้รับทุน Sport Ireland ภายใต้หัวข้อห้าหัวข้อที่เน้นด้านบนและจะได้รับการประเมินตามเกณฑ์ที่

ตั้งไว้ ระดับเงินทุนขั้นต่ำที่มีให้ต่อการสมัครแต่ละครั้งคือ 50,000 ยูโร

ไม่ใช่แค่การศึกษาเท่านั้นที่จำเป็นในการทำให้กีฬาเป็นเครื่องมือที่ดีกว่าสำหรับการพัฒนาและสันติภาพ กีฬาควรเป็นพื้นที่ปลอดภัยสำหรับชุมชนที่ถูกกดขี่ สนามกีฬาหรือสถานที่เล่นกีฬาจะต้องเป็นสถานที่ที่ผู้คนจากหลากหลายวัฒนธรรม เชื้อชาติ รสนิยมทางเพศ เพศ และภูมิหลังมาพบปะกันเพื่อเล่น ดูทีม/นักกีฬาที่พวกเขาชื่นชอบ หรือมีช่วงเวลาที่ดี หากสิ่งเหล่านี้กลายเป็นพื้นที่ปลอดภัยสำหรับทุกคน ผลลัพธ์ก็คือการรวมเข้าด้วยกัน และด้วยการสนับสนุนด้านการศึกษา จะไม่มีความจำเป็นในการใช้ความรุนแรงหรือการเลือกปฏิบัติ ซึ่งจะทำให้กีฬามีบทบาทที่ดีขึ้นในสังคม มันสามารถเริ่มต้นด้วยความคิดริเริ่มบนท้องถนน เช่น การสร้างการแข่งขันบนท้องถนนที่ทุกคนสามารถเล่นได้โดยไม่คำนึงถึงภูมิหลังของพวกเขา และการแนะนำทีมอย่างต่อเนื่องเพื่อเคารพแฟน ๆ ของพวกเขาในรูปแบบโต้ตอบ ไม่เพียงแต่แสดงบนหน้าจอขนาดใหญ่: “ห้ามเหยียดเชื้อชาติ” ในขณะเดียวกันก็สามารถสะท้อนให้เห็นกีฬาและการกีฬาสำหรับองค์กรพัฒนาที่มีความหลากหลายมากขึ้นในพนักงานและคนที่ทำการตัดสินใจ

ในขณะที่ “การทำให้กีฬาเป็นสถานที่และพื้นที่ปลอดภัย” ควรทำด้วยความมุ่งมั่นอย่างเต็มที่ เป็นสิ่งสำคัญที่ผู้คนจะกดดันรัฐบาลแห่งชาติและหน่วยงานที่กำกับดูแลด้านกีฬาให้ลงทุนและรับผิดชอบต่อการตัดสินใจที่เกิดขึ้น ในอดีต เราเคยเห็นคนกลุ่มเดียวกันที่มีอำนาจทำสิ่งเดียวกันมาโดยตลอด หากสถาบันเหล่านี้มีความรับผิดชอบ ก็จะมีธรรมาภิบาลด้านกีฬาที่ดีขึ้น และเงินจะถูกนำไปลงทุนในวิธีที่ดีกว่าในผู้คนที่ทำให้กีฬาเป็นอย่างที่มันเป็นและจะเป็นได้ และสถานที่/ชุมชนเหล่านั้นที่สามารถใช้กีฬาเพื่อพัฒนาได้ หลายสถาบันเหล่านี้สามารถเปลี่ยนโลกได้และพวกเขารู้ว่าพวกเขามีอำนาจที่จะทำได้ พวกเขาแค่มีคนจัดการพวกเขาที่ไม่ใส่ใจคงจะวิเศษมากที่มีผู้หญิง LGBTQ+ ผู้พิการทางร่างกาย หรือบุคคลอื่นใดที่แตกต่างจากปกติในฐานะผู้มีอำนาจตัดสินใจของคณะกรรมการกำกับดูแลกีฬา ในขณะเดียวกัน โรงเรียนที่ให้ความรู้แก่พลเมืองที่ต่อสู้เพื่อโลกที่ดีกว่าและต้องการใช้สิ่งที่กีฬาได้สอนพวกเขาให้ดีสล็อตเว็บตรงไม่ผ่านเอเย่นต์